Toteutamme salaojitukset ja hulevesijärjestelmät projektiemme yhteyteen tai kokonaispalveluna. Sadevesien oikeanlainen poisjohtaminen on tärkeää pihan sekä rakenteiden hyvänä säilymisen kannalta. Huolehdimme projektien yhteydessä tarvittavasta salaojituksesta tai sadevesien ohjaamisesta hulevesiviemäriin.